Model wykorzystywania AAC w praktyce eduka-cyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi po-trzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji pod superwizją. Blok I, II i III

Termin: 15 – 17 maja 2020 roku

Koszt: 1150 zł ( 500 zł wpisowe płatne do 7 dni od daty zgłoszenia + 650 zł płatne 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia)

DANE ADRESOWE

nr konta i informacje dotyczące płatności znajdują się w regulaminie

FAKTURA VAT