• TERAPIA WAD WYMOWY
 • TERAPIA ZABURZEŃ USTNEJ FAZY POŁYKANIA I ODDYCHANIA
 • TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy
  • zespól Downa
 • WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
 • WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ®
 • ZAPOBIEGANIE I TERAPIA DYSLEKSJI
  • dzieci przedszkolne z grupy ryzyka dysleksji
  • dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • PRZYGOTOWANIE SZKOLNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
  • nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną ®
  • nauka pisania
  • ćwiczenia psychofizycznych funkcji poznawczych (ćwiczenia pamięcią, analizy i syntezy wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej)
 • PRACA Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI I Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI
 • MASAŻE TERAPEUTYCZNE WG METODY DR SWIETŁANY MASGUTOWEJ (Neurosensoryczna integracja odruchów twarzy, Neurosensomotoryczna terapia taktylna)
 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA WSPOMAGAJĄCA W LECZENIU ORTODONTYCZNYM U DZIECI I DOROSŁYCH
 • DOGOTERAPIA
  • Prowadzący: licencjonowana kynoterapeutka Kalina i wesoły pies Ajla (rasa Flat Coated Retriever)
 • WPROWADZANIE ELEMENTÓW ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ KOMUNIKACJI (AAC)
 • ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ LOGOPEDYCZNYCH

Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze poprzez zabawę z wykorzystaniem różnorodnych, ciekawych dla dzieci pomocy dydaktycznych. Gabinet Logopedyczny Kłębuszek został utworzony z wykorzystaniem środków unijnych, dzięki czemu posiada bardzo bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, zapewniających ciekawe i urozmaicone zajęcia. Po zajęciach przekazywany jest materiał i szczegółowe wskazówki do ćwiczeń w domu.

aby pobrać REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ kliknij tutaj