SMURF, w tym FTM - Szkolenie

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Termin: 22-24 marca 2024 roku, 24 godziny dydaktyczne

Koszt: 1440 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

W pierwszym i drugim dniu w cenę szkolenia wliczony jest również obiad. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć otrzymają menu zawierające dwie-trzy zupy i dwa-trzy drugie dania do wyboru.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

Rejestracja:

Proszę wypełnić i wysłać online poniższy formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Program

I dzień. Wprowadzenie do SMURF, w tym FTM. Diagnoza logopedyczna

 • Dwa ujęcia dyslalii w polskiej logopedii: tradycyjne i nowe.
 • Niedostatki tradycyjnego trójfazowego modelu terapii dyslalii.
 • SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
 • Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 • Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 • Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny języka polskiego.
 • Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
  • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
  • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
  • Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji jednego lub kilku uczestników z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
 • Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
  • Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.

II dzień. Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna

 • FTM jako element Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów SMURF.
 • Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.
 • Model oddychania fizjologicznego.
 • Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
 • Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.
  • Ćwiczenia praktyczne.
 • Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
 • Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
 • Strategie wywoływania wertykalno-horyzontalnej pozycji języka.
 • Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.
  • Ćwiczenia praktyczne.
  • Nauka pozycji wertykalno-horyzontalnej, analiza trudności i ich przezwyciężanie.
  • Nauka oddychania wraz z pozycją spoczynkową języka.
  • Nauka połykania.

III dzień. Programowanie terapii, wywoływanie głosek w ujęciu SMURF

 • Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
  • Procedura a metoda i strategia.
  • Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
  • Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
  • Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
 • Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
  • Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
  • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, itd.
  • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
  • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
  • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
  • Polaryzacja głoski.
  • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
  • Ćwiczenia praktyczne: wywoływanie głosek.

Metody

Wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga

Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowego użytku, kilka szpatułek laryngologicznych drewnianych.

Prowadzący

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynny logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.