Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie

mgr Ewelina Mendala-Kwoczek

Termin: 15-16 czerwca 2024 roku, 16h dydaktycznych

Godziny szkolenia: sobota 10-17, niedziela 9-16.

Koszt: 950 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

W trakcie szkolenia w cenę wliczone są również dwa obiady. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć otrzymają menu zawierające dwie-trzy zupy i dwa-trzy drugie dania do wyboru.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

Rejestracja:

Proszę wypełnić i wysłać online poniższy formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.

Program:

 • Rozwój motoryczny jamy ustnej
 • Ankyloglossia:
  • definicje i klasyfikacja medyczna
  • metody badawcze w różnych grupach wiekowych
  • kompensacje wynikające z ankyloglossii
  • wpływ ankyloglossii na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka oraz żuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych)
  • ankyloglossia a funkcje pokarmowe (jak i gotowość do przyjmowania pokarmów), wymowa
  • standardy postępowania w przypadku ankyloglossii – postępowanie przed wykonaniem zabiegu, jak i po korekcie wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej
 • Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje
 • Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA
 • Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy
 • Ocena zakresu i jakości ruchomości w stawach żuchwowo-skroniowych
 • Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej
 • Terapia:
  • reedukacja nerwowo-mięśniowa
  • mioterapia

Program autorski podlega ochronie.

Metody:

wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne.

Uwaga:

Uczestnicy powinni wziąć ze sobą lusterka, linijki krótkie, w razie potrzeb latarkę (chyba że mają w telefonie).

Prowadzący:

Ewelina Mendala-Kwoczek - Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Podstawy terapii manualnej w terapii dysfunkcji narządu żucia (współpr. Bartosz Rocławski), „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego - holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich. Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze - mama Antka i Szymona. Jestem tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla mnie Człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację. Pracuję w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzę – Sztuce Mówienia. Współpracuję ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu. Drugi mój świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączę ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności.