Terapia dziecięcej apraksji mowy, afazji motorycznej, ORM

mgr Ewa Grzelak

Termin: 21-22 września 2024 roku, 16 godzin dydaktycznych

Koszt: 990 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

W pierwszym dniu w cenę szkolenia wliczony jest również obiad. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć otrzymają menu zawierające dwie-trzy zupy i dwa-trzy drugie dania do wyboru.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

Rejestracja:

Proszę wypełnić i wysłać online poniższy formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięcą apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji

Program szkolenia:

 • Dzień 1.
  • Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) - cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
  • Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
  • Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
  • Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
  • Zasady doboru słownictwa w terapii - wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór
  • Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
  • Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki
 • Dzień 2.
  • Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
  • Typy podpowiedzi: gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
  • Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
  • Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
  • Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
  • Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Ewa Grzelak, logopeda, anglistka, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, szkoleniowiec MÓWika. Mama dziesięcioletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksją, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.