AAC W AUTYZMIE

mgr Ewa Grzelak

Termin: 27-28 stycznia 2024 roku, 16 godzin dydaktycznych

Koszt: 990 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

W pierwszym dniu w cenę szkolenia wliczony jest również obiad. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć otrzymają menu zawierające dwie-trzy zupy i dwa-trzy drugie dania do wyboru.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

Rejestracja:

Proszę wypełnić i wysłać online poniższy formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z dziećmi z autystycznymi oraz ich opiekunów.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

 • Mity i fakty dotyczące stosowania AAC u uczniów ze spektrum autyzmu
 • Zastosowanie planów i ich rola w redukcji zachowań społecznie nieadekwatnych
 • Wsparcie procesu edukacyjnego za pomocą wizualnego wsparcia rozumienia.
 • Wspieranie autoregulacji emocji przy zastosowaniu wybranych strategii wizualnego wsparcia rozumienia
 • Praktyczne przykłady zastosowania - opis przypadków
 • Typy znaków - gesty i symbole oraz najpopularniejsze bazy symboli

DZIEŃ 2

 • Wspomagana Stymulacja Języka (Aided Language Stimulation) w praktyce
 • Co wybrać: technologię niską czy wysoką?
 • Zasady dotyczące doboru i organizacji słownictwa w indywidualnym narzędziu do komunikacji
 • Kreowanie motywacji do komunikowania się - praktyczne przykłady
 • Echolalia - wróg czy przyjaciel?
 • Dziecięca apraksja mowy i autyzm - wskazówki przy stosowaniu AAC

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Ewa Grzelak, logopeda, anglistka, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, szkoleniowiec MÓWika. Mama dziesięcioletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksją, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.