Gabinet Logopedyczny
Kłębuszek
Marta Kuchnik

tel. 505 - 107 - 257

mgr Marta Kuchnik

Założycielka Gabinetu „Kłębuszek”. Magister filologii polskiej, neurologopeda.

Autorka książek skierowanych do terapeutów i nauczycieli, wykładowca w Wydawnictwie WIR.

Prowadzi zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami artykulacyjnymi oraz z dziećmi dyslektycznymi i z grupy ryzyka dysleksji. Prowadzi terapię ręki, masaże usprawniające integrację odruchów ustno - twarzowych oraz masaże wg terapii taktylnej.

 

 

mgr Marta Kisilewicz
 
Neurologopeda i logopeda.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku: filologia polska, specjalność: logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz studia podyplomowe na kierunku: neurologopedia z elementami tyflologopedii na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Systematycznie poszerza swoją wiedzę na kursach i szkoleniach logopedycznych.   Zajmuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dba o nabywanie umiejętności komunikacji językowej i pozajęzykowej. W pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju wykorzystuje alternatywne metody komunikacji, między innymi Makaton i PECS. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi. Zajmuje się także nauką i terapią karmienia.
W wolnym czasie uwielbia czytanie książek, basen i relaks przy dobrej muzyce.

 

mgr Paulina Łukawska

Logopeda, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny. Rozpoczęła studia z zakresu neurologopedii i wczesnego wpomagania rozwoju.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szczególnie interesuje się profilaktyką logopedyczną. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła podczas działalności wolontaryjnej oraz pracując na stanowisku logopedy w przedszkolu i w żłobku. Swoją wiedzę systematycznie poszerza na szkoleniach i kursach logopedycznych. W pracy łączy wiele metod dostosowując zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Strony WWW Kraków - HSDesign.pl