Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Termin: 07 marca 2020 roku, 8 godzin dydaktycznych

Koszt:  300 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Przypomnienie/ utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii (zwłaszcza w obrębie twarzoczaszki), omówienie zależności pomiędzy rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi, zapoznanie z klasyfika-cjami zaburzeń oraz możliwościami wspomagania procesu jedzenia i kar-mienia u osób z niepełnosprawnościami różnego typu

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę)

Program:

 • • Motoryka ustno-twarzowa i jej organizacja
 • • Anatomia twarzoczaszki
 • • Kształtowanie mowy dziecka a umiejętność jedzenia:
  • ssanie
  • połykanie
  • oddychanie
  • gryzienie
  • żucie
 • • Zależność między rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami po-karmowymi w odniesieniu do normy i różnego typu niepełnosprawności (zespoły genetyczne, autyzm, niepełnosprawność intelektualna, sprzężenia)
 • • Klasyfikacje zaburzeń karmienia.
 • • Zaburzenia karmienia w odróżnieniu od zaburzeń odżywiania
 • • Przyczyny nieprawidłowych reakcji przy karmieniu
 • • Błędy popełniane przez rodziców i opiekunów
 • • Wspomaganie procesu karmienia – ćwiczenia praktyczne:
  • pozycjonowanie
  • stymulacja do otwarcia buzi
  • wspomaganie procesu żucia
  • wspomaganie procesu połykania
  • postępowanie przy wygórowanej aktywności kąsania

 • UWAGA:
  Każdy uczestnik powinien posiadać:
  -swobodny strój (z możliwością zabrudzenia)
  -duży jogurt bez kawałków owoców
  -jabłko /pokrojone w kostkę 1cmx1cm/
  -kilka chrupek kukurydzianych
  -kromkę chleba
  -wodę /mała butelka/

  Na miejscu dostępne będą:
  -rękawiczki winylowe /2 pary dla każdego uczestnika + niewielki zapas/
  - ręczniki papierowe
  - szpatułki
  - gaziki wyjałowione

Metody pracy:

 • wykład/prezentacja multimedialna
 • film
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza studium przypadku

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenope-dagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdo-bywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami roz-wojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły gene-tyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Cen-trum Logopedyczno - Terapeutycznego "Dogadać się" w Grodzisku Mazo-wieckim. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeu-tyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla stu-dentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psy-chologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alterna-tywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pi-sanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.