Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia.
MODUŁ II Wczesne zaburzenia funkcji oralnych – diagnoza, postępowanie terapeutyczne

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Termin: 12 czerwca 2021 roku, 10 godzin dydaktycznych

Koszt:  350 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

 

Cel szkolenia:

Przypomnienie/ utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii (zwłaszcza w obrębie twarzoczaszki), omówienie zależności pomiędzy rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi, w odniesieniu do wczesnych funkcji oralnych. Zapoznanie z możliwościami diagnostycznymi oraz możliwościami wspomagania procesu jedzenia i karmienia dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę) nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 0-24 miesiące życia, rodzice

Program:

 • 1. Problemy związane z przyjmowaniem pokarmów - wprowadzenie
 • 2. Anatomia i rozwój twarzoczaszki w okresie prenatalnym i niemowlęcym (z odniesieniem do wad wrodzonych twarzoczaszki i wad rozwojowych narządu żucia)
 • 3. Motoryka ustno-twarzowa i jej organizacja
 • 4. Rozwój napięcia posturalnego a rozwój funkcji orofacjalnych w aspekcie mechanizmu antygrawitacyjnego
 • 5. Umiejętność jedzenia a kształtowanie mowy dziecka a w okresie 0-24 m. ż.
 • 6. Diagnostyka zaburzeń przyjmowania pokarmu
 • 7. Badanie reakcji odruchowych
 • 8. Zaburzenia żywienia u niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym lub z grupy ryzyka
 • 9. Zaburzenia funkcji ssania
 • 10. Zaburzenia funkcji połykania
 • 11. Zaburzenia funkcji oddychania
 • 12. Oddziaływania terapeutyczne
  • wsparcie dla rodzica
  • stymulacja funkcji ssania
  • pozycjonowanie do karmienia, podejście neurorozwojowe
  • ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój układu stomatognatycznego
 • 13. Dyskusja

 • Metody pracy:
 • wykład/prezentacja multimedialna
 • film
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza studium przypadku

 • Każdy uczestnik powinien posiadać:

  - swobodny strój (z możliwością zabrudzenia)
  - lalkę – niemowlaka
  - różne butelki dla niemowlaków (min. jedna na parę uczestników)
  - smoczki do butelek (różne, minimum jeden)
  - smoczki uspokajacze (minimum jeden)
  - jeden duży ręcznik
  - dwa małe ręczniki

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdobywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły genetyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Centrum Logopedyczno - Terapeutycznego "Dogadać się" w Grodzisku Mazo-wieckim. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeutyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla studentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psychologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pisanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.