Skuteczne utrwalanie głosek w terapii zaburzeń artykulacji

dr Agnieszka Banaszkiewicz

Termin: 06 września 2020 roku, 9 godzin dydaktycznych

Koszt:  350 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy logopedy o metodykę postępowania w sytuacji wywołanej już głoski, poznanie zasad, które spowodują skuteczniejszy i krótszy okres jej utrwalania. Zaprezentowane zostaną wskazówki dotyczące utrwalania wszystkich głosek języka polskiego. Ponadto zostanie omówiona demonstracyjna metoda wywoływania głosek bazując na ich cechach fonetycznych.

Program:

 • Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej (wykładu oraz pokazu) i warsztatowej (ćwiczenia praktyczne i układanie w grupach materiału wyrazowego do utrwalania głoski).

 • 1.1. Najważniejsze dla logopedy informacje z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego (cechy głosek, zjawiska fonetyczne zachodzące wewnątrz wyrazu i frazy).
 • 1.2. Zasady prowadzenia terapii artykulacji.
 • 1.3. Etapy terapii zaburzeń artykulacji.
 • 1.4. Metoda demonstracyjna i substytucyjna wywoływania głosek.
 • 1.5. Zasady łączenia głosek i doboru materiału językowego na etapie wywoływania i utrwalania głosek.
 • 1.6. Stopniowanie trudności struktur wyrazowych.
 • 1.7. Współpraca z rodzicami w zakresie utrwalania głosek na etapie utrwalania i automatyzacji - propozycje działań.
 • 2.1. Wywoływanie głosek metodą demonstracyjną - ćwiczenia praktyczne.
 • 2.2. Ułożenie materiału wyrazowego dla określonej głoski w sytuacji przykładowego zaburzenia artykulacji - praca w grupach.
 • 2.2. Omówienie stworzonych programów terapeutycznych.

Metody pracy:
wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

dr Agnieszka Banaszkiewicz

językoznawca, logopeda i neurologopeda, która od ponad 15 lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy. Od 2009 roku pracuje regularnie z pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (np. poważne wady zgryzu, rozszczep podniebienia) w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2008 roku jako adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowania pragmatyczne łączy z pracą naukowo-badawczo-dydaktyczną. Autorka książki i licznych artykułów o tematyce logopedycznej i językoznawczej. Praktyczne aspekty logopedii prezentuje w artykułach ukazujących się m. in. w „Forum Logopedy”.