"Dziecięce opowiastki"

Zostały napisane z myślą o dzieciach w wieku przedszkolny i młodszym wieku szkolnym znajdujących się na ostatnim etapie terapii zaburzeń artykulacyjnych w obrębie głosek zębowych. Z doświadczenia wyniesionego z pracy z dziećmi wiem, że automatyzacja prawidłowej wymowy korygowanych głosek jest najdłuższym i najtrudniejszym etapem pracy. Prawidłowa artykulacja w sylabach, wyrazach czy nawet zdaniach często nie przekłada się na spontaniczne wypowiedzi dziecka. Mimo dużych postępów w terapii swobodna rozmowa najdłużej ukazuje utrzymujące się zaburzenia.


Aby zautomatyzować prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych nie wystarczy powtarzanie zdań i rymowanek. Należy stwarzać jak najwięcej sytuacji prowokujących spontaniczne budowanie wypowiedzi. Proponowane przeze mnie krótkie opowiadania opatrzone są historyjkami obrazkowymi oraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, które stanowią przerwę w ćwiczeniach i są nagrodą dla dziecka za trud włożony w opowiedzenie historii i powtórzenie tekstu bajki.

Oprócz utrwalania prawidłowych wzorców artykulacyjnych Syczące opowiastki sprzyjają rozwijaniu umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijają słownictwo i wyobraźnię oraz uczą dostrzegać i rozumieć relacje przyczynowo-skutkowe.

Proponowane opowiadania mogą być wykorzystywane przez logopedów, terapeutów i rodziców w pracy z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi, szczególnie w obrębie głosek przedniojęzykowo-zębowych. Mogą także okazać się pomocne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy lub z dziećmi dyslektycznymi, mającymi trudności z budowaniem opowiadań i dostrzeganiu następstwa zdarzeń lub w nauce czytania ze zrozumieniem. Dołączone pytania i ilustracje sprawdzają poziom rozumienia odczytanego tekstu oraz ułatwiają opowiadanie o nim. Bajki są różnej długości, aby młodsze dzieci nie czuły zmęczenia i mogły się przyzwyczaić do pracy z dłuższym tekstem.

Przykładowe formy wykorzystania Syczących opowiastek:

Dziecko

  • układa historyjkę obrazkową i opowiada swoją wersję wydarzeń, można spróbować wymyślić tytuł opowiadania
  • słucha (może powtarzać za prowadzącym zajęcia) bądź czyta tekst bajki i konfrontuje swoją wersję z poznanym tekstem
  • odpowiada na pytania do tekstu
  • wymyśla inną wersję wydarzeń
  • opowiada, co mogło się dalej wydarzyć
  • tworzy charakterystykę bohaterów
  • dzieci starsze mogą napisać własne opowiadanie lub postarać się odtworzyć pisemnie poznaną historię
  • na zakończenie ćwiczenia rozwiązuje dołączone do bajki ćwiczenia ogólnorozwojow

"Ćwiczenia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania"

Ćwiczenia powstały podczas pracy terapeutycznej z uczniami dyslektycznymi lub z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw składa się z różnorodnych zadań usprawniających:
• percepcję słuchową,
• percepcję wzrokową,
• analizę i syntezę sylabową i głoskową,
• różnicowanie liter podobnych graficznie,
• różnicowanie samogłosek,
• wykorzystanie w zdaniach różnych części mowy,
• budowanie zdań i logicznych ciągów zdarzeń,
• tworzenie i rozwijanie opowiadań,
• czytanie ze zrozumieniem.

Zróżnicowany poziom trudności ćwiczeń pozwala na wykorzystywanie ich zarówno w pracy z dziećmi w klasach 1 – 4, jak i z uczniami ze starszych klas. Pomoc można proponować uczniom jako karty pracy – materiał uzupełniający tematy omawiane na lekcjach – lub podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych.

"Ćwiczenia sylabowe"


Jest to seria zeszytów wspomagających edukację Pierwszoklasisty. Zastosowana w ćwiczeniach metoda sylabowa jest sprawdzonym i skutecznym sposobem na usprawnienie nauki czytania. Poszczególne głoski są wprowadzane wyłącznie w sylabach. Ćwiczenia dostosowano do specjalnych potrzeb uczniów zagrożonych dysleksją (bezszeryfowy font).

Zakres tematyczny ćwiczeń został zintegrowany z poszczególnymi częściami podręcznika "Nasz Elementarz" do klasy 1:
Ćwiczenia Sylabowe 1 –> (Nasz Elementarz: Jesień)
Ćwiczenia Sylabowe 2 –> (Nasz Elementarz: Zima)
Ćwiczenia Sylabowe 3 –> (Nasz Elementarz: Wiosna)


Aby wspomóc uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania, zastosowaliśmy metodę sylabową – skuteczny i sprawdzony sposób, by nauczyć dziecko czytać i rozumieć tekst. Dzieci poznają kolejne głoski – w kolejności zgodnej z zastosowaną w podręczniku „Nasz Elementarz”. Nie prezentujemy ich jednak pojedynczo, w izolacji, ale wyłącznie w sylabach. Podczas czytania i zapisywania sylab uruchamiają się wzorce wzrokowo-ruchowe, które ułatwiają zapamiętywanie i sprzyjają szybszej nauce.

Teksty zredagowane są jedynie w oparciu o te głoski, które dziecko już poznało – treść jest zatem zrozumiała dla każdego ucznia, co pozytywnie wpływa na przebieg nauki i samoocenę dziecka. Poziom trudności tekstów stopniowo wzrasta, dzieci uczą się czytania ze zrozumieniem oraz odszukiwania potrzebnych informacji.

Zadbano o to, by zadania były różnorodne, zachęcające do pracy. W ćwiczeniach wprowadzono elementy zabawy oraz możliwość twórczych działań ucznia, dzięki czemu nauka czytania będzie dla Pierwszoklasistów nie tylko pracą, ale i ogromną przyjemnością.

"DYSLEKSJA. Ćwiczenia językowe dla dzieci zagrożonych dysleksją (9-10 lat)"

Zestaw ćwiczeń językowych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 9 – 10 lat. Ćwiczenia zawarte w zestawie służą wzmacnianiu koncentracji, logicznego myślenia oraz analizowania i porównywania odczytywanych treści.
Materiał zadaniowy obejmuje ćwiczenia w obrębie wyrazu, zdania i tekstu. Uczy dziecko:
– różnicowania liter,
– rozróżniania części mowy,
– odmiany wyrazów,
– budowania zdań (tworzenie logicznych konstrukcji, rozwijanie i skracanie zdań),
– tworzenia krótkich form wypowiedzi.


Forma zadań zachęca do przyjmowania twórczej postawy i swobodnego rozwijania wyobraźni. Uczniowie osiągając sukcesy w obrębie łatwiejszych zadań, mogą sukcesywnie przechodzić do coraz trudniejszego materiału, nie odczuwając zniechęcenia ani lęku przed niepowodzeniem. Zbiór powstał w oparciu o ćwiczenia wykonywane podczas pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania.