Gabinet Logopedyczny
Kłębuszek
Marta Kuchnik

tel. 505 - 107 - 257

Publikacje Marta Kuchnik


                

  Dziecięce opowiastki zostały napisane z myślą o dzieciach w wieku przedszkolny                i młodszym wieku szkolnym znajdujących się na ostatnim etapie terapii  zaburzeń                artykulacyjnych w obrębie głosek zębowych. Z doświadczenia wyniesionego z pracy              z dziećmi wiem, że automatyzacja prawidłowej wymowy korygowanych głosek jest                najdłuższym i najtrudniejszym etapem pracy. Prawidłowa artykulacja w sylabach, wyrazach czy nawet zdaniach często nie przekłada się na spontaniczne wypowiedzi dziecka. Mimo dużych postępów w terapii swobodna rozmowa najdłużej ukazuje utrzymujące się zaburzenia.

 

 

Aby zautomatyzować prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych nie wystarczy powtarzanie zdań i rymowanek. Należy stwarzać jak najwięcej sytuacji prowokujących spontaniczne budowanie wypowiedzi. Proponowane przeze mnie krótkie opowiadania opatrzone są historyjkami obrazkowymi oraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, które stanowią przerwę w ćwiczeniach i są nagrodą dla dziecka za trud włożony                    w opowiedzenie historii i powtórzenie tekstu bajki.

Oprócz utrwalania prawidłowych wzorców artykulacyjnych Syczące opowiastki sprzyjają rozwijaniu umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijają słownictwo i wyobraźnię oraz uczą dostrzegać i rozumieć relacje przyczynowo-skutkowe.

Proponowane opowiadania mogą być wykorzystywane przez logopedów, terapeutów i rodziców w pracy z dziećmi     z trudnościami artykulacyjnymi, szczególnie w obrębie głosek przedniojęzykowo-zębowych. Mogą także okazać się pomocne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy lub z dziećmi dyslektycznymi, mającymi trudności z budowaniem opowiadań i dostrzeganiu następstwa zdarzeń lub w nauce czytania ze zrozumieniem. Dołączone pytania i ilustracje sprawdzają poziom rozumienia odczytanego tekstu oraz ułatwiają opowiadanie o nim.  Bajki są różnej długości, aby młodsze dzieci nie czuły zmęczenia  i mogły się przyzwyczaić do pracy z dłuższym tekstem. 

Przykładowe formy wykorzystania Syczących opowiastek:

Dziecko

 • układa historyjkę obrazkową i opowiada swoją wersję wydarzeń, można spróbować wymyślić tytuł opowiadania
 • słucha (może powtarzać za prowadzącym zajęcia) bądź czyta tekst bajki i konfrontuje swoją wersję z poznanym tekstem
 • odpowiada na pytania do tekstu
 • wymyśla inną wersję wydarzeń
 • opowiada, co mogło się dalej wydarzyć
 • tworzy charakterystykę bohaterów
 • dzieci starsze mogą napisać własne opowiadanie lub postarać się odtworzyć pisemnie poznaną historię
 • na zakończenie ćwiczenia rozwiązuje dołączone do bajki ćwiczenia ogólnorozwojow

 

 Ćwiczenia powstały podczas pracy terapeutycznej z uczniami                           dyslektycznymi  lub z grupy ryzyka dysleksji.                                                        Zestaw składa sięz różnorodnych zadań usprawniających:                               

 • percepcję słuchową,
 • percepcję wzrokową,
 • analizę i syntezę sylabową i głoskową,
 • różnicowanie liter podobnych graficznie,
 • różnicowanie samogłosek,
 • wykorzystanie w zdaniach różnych części mowy,
 • budowanie zdań i logicznych ciągów zdarzeń,
 • tworzenie i rozwijanie opowiadań,
 • czytanie ze zrozumieniem.

Zróżnicowany poziom trudności ćwiczeń pozwala na wykorzystywanie ich zarówno      w pracy z dziećmi w klasach 1-4, jak i z uczniami ze starszych klas.
Pomoc można proponować uczniom jako karty pracy – materiał uzupełniający tematy omawiane na lekcjach – lub podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych.

 

 

"Ćwiczenia sylabowe"to seria zeszytów wspomagających edukację Pierwszoklasisty.  Kolejność poznawania kolejnych głosek jest zgodna  z przyjętą w podręczniku "Nasz Elementarz".

 

 

Zastosowana w ćwiczeniach metoda sylabowa jest sprawdzonym i skutecznym sposobem na usprawnienie nauki czytania. Poszczególne głoski są wprowadzane wyłącznie w sylabach. Ćwiczenia dostosowano do specjalnych potrzeb uczniów zagrożonych dysleksją  (bezszeryfowy font).

Zakres tematyczny ćwiczeń został zintegrowany z poszczególnymi częściami podręcznika "Nasz Elementarz" do klasy 1:
Ćwiczenia Sylabowe 1  –> (Nasz Elementarz: Jesień)
Ćwiczenia Sylabowe 2  –> (Nasz Elementarz: Zima)
Ćwiczenia Sylabowe 3  –> (Nasz Elementarz: Wiosna)

 

Aby wspomóc uczniów, zwłaszcza tych z trudnośc

iami w nabywaniu umiejętności czytania, zastosowaliśmy metodę sylabową – skuteczny i sprawdzony sposób, by nauczyć dziecko czytać i rozumieć tekst. Dzieci poznają kolejne głoski – w kolejności zgodnej z zastosowaną        w podręczniku „Nasz Elementarz”. Nie prezentujemy ich jednak pojedynczo, w izolacji, ale wyłącznie                   w sylabach. Podczas czytania i zapisywania sylab uruchamiają się wzorce wzrokowo-ruchowe, które ułatwiają zapamiętywanie i sprzyjają szybszej nauce.

 

Teksty zredagowane są jedynie w oparciu o te głoski, które dziecko już poznało – treść jest zatem zrozumiała dla każdego ucznia, co pozytywnie wpływa na przebieg nauki i samoocenę dziecka. Poziom trudności tekstów stopniowo wzrasta, dzieci uczą się czytania ze zrozumieniem oraz odszukiwania potrzebnych informacji.

 

Zadbaliśmy o to, by zadania były różnorodne, zachęcające do pracy. W ćwiczeniach wprowadzono elementy zabawy oraz możliwość twórczych działań ucznia, dzięki czemu nauka czytania będzie dla Pierwszoklasistów nie tylko pracą, ale i ogromną przyjemnością.

Strony WWW Kraków - HSDesign.pl