PRZYCHODZI DZIECKO DO LOGOPEDY – JAK PRZEPROWADZIĆ PROFESJONALNE BADANIE LOGOPEDCZNE

mgr Magdalena Mazur

Termin: 29 lutego 2020 roku, 10 godzin dydaktycznych

Koszt:  400 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

ADRESACI:

logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, studenci logopedii

Program kursu:

  I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
 • • Wywiad z rodzicem/opiekunem – środowisko domowe dziecka.
 • • Charakterystyka i zachowanie.
 • • Środowisko przedszkolne/szkolne.
 • • Badanie i ocena następujących obszarów:
  • Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego (mięśnie języka, mięśnie okrężne warg, podniebienie twarde, podniebienie miękkie, staw żuchwowo – skroniowy, wę-dzidełko podjęzykowe, zgryz)
  • Ucho zewnętrzne i błona bębenkowa.
  • Mowa czynna – artykulacja poszczególnych głosek
  • Mowa bierna
  • Słuch fonematyczny
  • Tempo mowy
  • Oddychanie podczas mówienia
  • MFS (zaburzenia miofunkcjonalne) wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania
  • Dominacja lateralna
 • • Analiza dokumentacji medycznej dziecka.
 • • Kiedy zalecamy wykonanie badań uzupełniających (psychologicznych, pedagogicznych, psychomotorycznych, laryngologicznych, audiologicznych, neurologicznych, ortodontycznych, fizjoterapeutycznych i innych

 • II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • Przygotowywanie warsztatu logopedy – diagnosty.
 • Otoskop prawdę Ci powie!
  Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.
 • Jaka piramida jest prawidłowa?
  Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego, wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych.
  Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.
 • Co z tym bananem?
  Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.
 • Analizowanie zebranych informacji.
 • Współpraca ze specjalistami.
 • Opracowywanie informacji po badaniach.

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

Zachęca się, aby uczestnicy szkolenia w dniu szkolenia posiadali ze sobą lusterko oraz książeczkę zdrowia swojego dziecka (pożyczona także mile widziana).

Prowadzący:

mgr Magdalena Mazur

neurologopeda, surdologopeda, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia z wykorzystaniem m.in. elementów wg. koncepcji Human Touh, providerer – terapeuta metody Johannesa IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, terapeuta systemu MFS, terapeuta wykorzystujcy elementy kompleksowej, neurofizjologicznej koncepcji terapeutycznej Castillo Moralesa oraz wielbicielka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL Magdalena Mazur