Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania

mgr Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska


Termin: 05.01.2019 r.

Koszt: 390 zł (wpisowe 195 zł + 195 zł płatne 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Rejestracja:

Wypełniony formularz należy przesłać w formie skanu na adres gabinet.klebuszek@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom metod diagnozowania jąkania wczesnodziecięcego oraz zapoznanie ich z metodyką postępowania terapeutycznego. Przedstawione zostaną różne metody terapii dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży.

Program szkolenia:

1. Jąkanie wczesnodziecięce – jak je rozpoznać? Zwykła niepłynność mówienia, a jąkanie.
2. Przyczyny i teorie jąkania
3. Czynniki ryzyka w jąkaniu wczesnodziecięcym
4. Charakterystyka objawów jąkania wczesnodziecięcego.
5. Diagnoza jąkania u dzieci i młodzieży (zaprezentowanie i omówienie zastosowania testów i kwestionariuszy oraz studia przypadków)
6. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (przegląd dostępnych metod, pomoce potrzebne do terapii, propozycje ćwiczeń, zasady współpracy z rodzicami, zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty terapii) – omówienie metod i zastosowanie ich w praktyce
7. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (metody mówienia bardziej płynnego i jąkania bardziej płynnego, schematy ćwiczeń, zasady włączania rodziców w terapię, proponowane pomoce do terapii)- omówienie metod i zastosowanie ich w praktyce
8. Programowanie terapii jąkania u dzieci i młodzieży – kiedy i jakie działania podejmować? Studia przypadków. Prezentacja materiałów i pomocy użytecznych w terapii.
9. Metody wspomagające terapię jąkania

 

Prowadzący:

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Neurologopeda kliniczny, psycholog, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, coach, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizuje się w terapii jąkania dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 roku otrzymała grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu jej zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.

W zakresie jąkania szkoliła się u: dr Katarzyny Węsierskiej, dr Mieczysława Chęćka, dr Krzysztofa Szamburskiego, mgr Róży Sobocińskiej oraz Petera Schneidera. Doświadczenie w terapii jąkania zyskała odbywając staż w poradni psychologiczno-pedagogicznej „TOP” w Warszawie, pracując w warszawskich przedszkolach i szkołach oraz prowadząc terapię w gabinecie mowiedobrze.pl. Pracuje metodami: Palin PCI, Mini-kids, metodą Charlesa Van Ripera, metodą zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Mieczysława Chęćka, metodą wystukiwania sylab Krzysztofa Szamburskiego. Do swojej pracy włącza również wiele technik psychologicznych i wspomagających. Prowadzi diagnozę terapii u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych. Współprowadzi również warszawski Klub J.

Koncentruje swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wokół logopedii i psychologii łącząc w pracy te dwie kompetencje. Prowadzi wiele projektów naukowych, występuje na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań oraz organizuje konferencje logopedyczne: Europejski Dzień Logopedy-Odczulamy jąkanie, Europejski Dzień Logopedy-Logopeda Artystą mowy oraz Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy. Publikuje również artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i dorosłych w: Forum Logopedycznym oraz publikacjach pokonferencyjnych: Zaburzenia płynności. Teoria i praktyka, Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji, Oblicza logopedii.