Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub nadwrażliwością słuchową - APD

Termin: 26-27 października 2019 roku, 14 godzin dydaktycznych

Koszt:  590 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

 

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD

Program szkolenia:

  Sobota 8 godzin dydaktycznych
 • 1. Czym różni się słyszenie od słuchania?
 • 2. APD w zaburzeniach rozwojowych – trudności związane z prawidłową diagnozą, po-dobieństwa i różnice
 • 3. Diagnoza APD.
 • 4. Postępowanie terapeutyczne:
  • w szkole,
  • w domu,
  • specjalistyczne treningi słuchowe.

Przebieg zajęć:

  1/ Część wstępna -teoretyczna
 • Ucho i drogi słuchowe – słyszenie a słuchanie
 • 2/ Zajęcia właściwe - APD
 • Czym są zaburzenia przetwarzania bodźców dźwiękowych?
 • 3/ Diagnoza APD(w formie warsztatów – pokazy przykładowych diagnoz i omówienie kwestionariuszy przesiewowych)
 • Kwestionariusze przesiewowe zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Audiometria tonalna – dla dzieci (audiometria Magic) i dorosłych
 • Przykładowe testy zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • 4/ Postępowanie terapeutyczne
  Jak pracujemy z dziećmi:
  • a) w szkole – dostępne pomoce, przekształcanie środowiska szkolnego,
  • b) w domu – rady dla rodziców,
  • c) specjalistyczne terapie w zależności od rodzaju problemów dziecka

Niedziela 6 godzin dydaktycznych

  Program:
 • 1. Czym jest nadwrażliwość słuchowa?
 • 2. Czym jest mizofonia?
 • 3. Czym są szumy uszne?
 • 4. Diagnoza nadwrażliwości.
 • 5. Postępowanie terapeutyczne:
  • w szkole,
  • w domu,
  • specjalistyczne treningi słuchowe.

Przebieg zajęć:

  1/ Zajęcia właściwe
 • Czym jest nadwrażliwość słuchowa?
 • Czym jest mizofonia?
 • Czy są szumy uszne?
  • Definicje.
  • Objawy.
  • Etiologia
 • 2/ Diagnoza
 • Badanie progu dyskomfortu.
 • 3/ Postępowanie terapeutyczne
 • Jak pracujemy z dziećmi z nadwrażliwością słuchową

Prowadzący:

Katarzyna Rychetsky - pedagog specjalny, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta, trener.

National Director For Poland Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, terapeutka Bilateralnej Integracji oraz trenerka programu terapeutycznego i szkolnego Bilateralnej Integracji. Terapeutka i trenerka INPP. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów, logoprdów oraz nauczycieli. Prowadzi Centrum Metody Johansen IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Pracowała w Prywatnej Klinice Lekarskiej w Niemczech. Pracowała w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.