Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.


Termin: 08- 09 czerwca 2019 roku, 16 godzin dydaktycznych

Koszt:  650 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:

 • - ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
 • - ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
 • - zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,
 • - zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,
 • - zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu (standardy).

Program kursu:

 • 1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
 • 2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
 • 3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
 • 4. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń:
  • podłużnych (wady dotylne i doprzednie),
  • pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),
  • poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).
 • 5. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu:
  • występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,
  • występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,
  • występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich fonemów spółgłoskowych.
 • 6. Logopedyczne diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu – standardy postępowania.

Metody:

wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

dr hab. Lilianna Konopska, prof. US

prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Pedagogiki Specjalnej. Autorka pracy Wymowa osób z wadą zgryzu – pierwszego monograficznego opracowania na temat jakości wymowy osób polskojęzycznych z wadami zgryzu oraz pracy Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna – pierwszego monograficznego opracowania na temat zaburzeń w realizacji dźwięczności. Autorka Logopedycznych standardów postępowania w przypadku osób z wadą zgryzu. Publikuje prace naukowe z zakresu teorii i praktyki zaburzeń mowy.