Gabinet Logopedyczny
Kłębuszek
Marta Kuchnik

tel. 505 - 107 - 257

O mnie


Wykształcenie:

LOGOPEDA - ukończone 5-letnie studia magisterskie dzienne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

NEUROLOGOPEDA - ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim.

 
Kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne:
 
 • Zaburzenia funkcjonowania społeczno-emocjonalnego u dzieci
 • Fizjologiczna metoda terapii logopedycznej w przypadku zaburzeń ustnej fazy połykania, oddychania i artykulacji u dzieci do 4 roku życia
 • Terapia ręki
 • Zaburzenia mowy w przebiegu dezintegracji i neurodegeneracji u dzieci          i dorosłych
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Kinezjologia edukacyjna "Brain Gym" wg dr Paula Dennisona i Gail Dennison
 • Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Twarzy - wg dr S. Masgutowej
 • Warsztaty metodyczne "Metody terapii dzieci niesłyszących i dzieci z implantem ślimakowym - Szkoła Krakowska"
 • Warsztaty metodyczne: "Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy - metody diagnozy i terapii"
 • Szkolenie Logopedyczne: "Zaburzenia mowy na tle autyzmu"
 • Szkolenie z zakresu analizy rysunku dziecka

 

Od kilku lat uczestniczę również w konferencjach logopedycznych, dzięki czemu stale poszerzam swoją wiedzę i na bieżąco zapoznaję się z uznanymi metodami terapii zaburzeń komunikacji.


Konferencje naukowe:

 
 • "Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej"
 • "Wczesna interwencja terapeutyczna"
 • "Afazja u dzieci - problemy diagnostyczne i terapeutyczne"
 • "Zagrożenie dysleksją i dysleksja. Skuteczność oddziaływań terapeutycznych"

Praktyki logopedyczne (w toku studiów):
 
 • Zespół Diagnozy i Terapii Języka, ul. Spadochroniarzy, Kraków (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących)
 • Poradnia Logopedyczna NZOZ Na Kozłówce (Kraków)
 • przez 3 lata studiów prowadziłam wolontaryjnie zajęcia indywidualne z dziećmi w ich domach

Dzięki odbytym praktykom oraz prowadzonym zajęciom indywidualnym posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z alalią, opóźnionym rozwojem mowy, różnymi wadami wymowy (seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna), dysleksją, autyzmem (oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu), upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, a także z dziećmi niesłyszącymi (zaburzenie to było tematem mojej pracy magisterskiej).

Mój Gabinet został utworzony z wykorzystaniem środków unijnych, dzięki czemu posiadam bardzo bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, zapewniających ciekawe i urozmaicone zajęcia. Po każdym spotkaniu przekazuję szczegółowe informacje i materiały do pracy w domu.

Strony WWW Kraków - HSDesign.pl