Niemowlak u logopedy, część I (opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie)
dr n. hum. Marzena Machoś


Termin: 26 lutego 2022 roku, 8 godzin dydaktycznych

Koszt:  500 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Jeśli chcesz pracować z noworodkiem i niemowlęciem, zapraszam na szkolenie „ Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie”.
Dowiesz się:

 • • Jak przeprowadzić logopedyczną diagnozę niemowląt (autorskie karty oceny).
 • • Jak ocenić i zrozumieć odruchowe reakcje oralne.
 • • Jak ocenić i od strony logopedycznej wspierać karmienie piersią.
 • • Jak ocenić i od strony logopedycznej wspierać karmienie butelką.
 • • Jak dobrać butelkę i smoczek dla dziecka karmionego alternatywnie.
 • • Jak wygląda mechanika ssania.
 • • Jak obliczać rytm ssania.
 • • Jakie są różnice w mechanice ssania u wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie.
 • • Czym jest centralny generator wzorca ssania i jaka jest różnica pomiędzy ssaniem odżywczym, a ssaniem nieodżywczym.
 • • Jakie są opinie na temat używania smoczka.
 • • Na czym polega ocena wędzidełka języka u niemowląt na podstawie kwe-stionariuszy anglojęzycznych i literatury polskiej
 • • Dowiesz się, jak wygląda „logopedyczny kalendarz niemowlęcia”

Jeśli niewiele wiesz o diagnozie i terapii logopedycznej niemowląt, to szkolenie bę-dzie dla Ciebie dobrym wprowadzeniem do diagnozy i terapii najmłodszych pacjen-tów. Kontynuacją szkolenia jest „Niemowlak u logopedy II. Miobobo”.

Program szkolenia:

Logopedyczna diagnoza funkcjonalna

 • 1. Ssanie
  • odruchowa reakcja ssania
  • ssanie jako funkcja,
  • mechanika ssania (kompresja, zassanie, pierś, butelka)
  • gotowość do ssania u wcześniaków i u dzieci urodzonych o czasie
  • rytm ssania oddychanie-ssanie-połykanie (od wykresu do praktyki)
  • omówienie autorskich kart obserwacji ssania piersi i ssania butelki
  • oznaki stresu, zdenerwowania, dyskomfortu dziecka przy karmieniu
 • 2. Odruchowe reakcje oralne
 • 3. Od niemowlęcego bezzębia do zębów mlecznych, od noworodka do roczniaka
 • 4. Ssanie nieodżywcze (NNS)
  • ssanie nieodżywcze a samoregulacja
  • Smoczek– przegląd literatury
  • smoczek u noworodka i niemowlaka (przegląd badań anglojęzycznych),
 • 5. Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt (Protokoły, klasyfikacja)
 • 6. Ocena funkcji ssania (na podstawie kart Czajkowska, Machoś)
 • 7. Pozycjonowanie malucha i wsparcie manualne a zaburzenia ssania
 • 8. Karmienie butelką a wsparcie logopedy

Metody:

wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Dr n. hum. Marzena Machoś, , jest autorką książek i kart diagnozy opisujących praktykę pracy z niemowlęciem:

 • M. Machoś, M. Czajkowska, Ssanie bez tajemnic.
 • M. Machoś, M. Czajkowska, Karmienie butelką, karmienie piersią. Karty obserwacji.
 • M. Machoś, M. Czajkowska, Sprawdź, czy jest gotowe do jedzenia.
 • M. Machoś, Od zabawy do mówienia, poradnik dla rodziców i logopedów.
 • M. Machoś, Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – protokół obser-wacji
 • M. Machoś, Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – diagnoza i terapia
 • D. Kozłowska-Rup, M. Machoś, Wędzidełko podjęzykowe. Zeszyt rodzica i specjali-sty.
 • M. Machoś, OswajAM, pierwsze kroki w terapii karmienia.
 • M. Machoś, Najprostsze zdania na świecie.
 • M. Machoś, Diagnoza bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • M. Machoś, Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia od 1 do 12 miesiąca życia. Ocena odruchowych reakcji oralnych oraz umiejętności istotnych dla rozwoju mowy.
 • M. Machoś, Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej niemowląt. Program usprawniania motoryki oralnej PUMO.