Niemowlak u logopedy II Miobobo © ( krótkie wędzidełko języka u niemowląt - podejście praktyczne)
dr n. hum. Marzena Machoś


Termin: 27 lutego 2022 roku, 8 godzin dydaktycznych

Koszt:  550 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie w sposób praktyczny opisuje próby zawarte w publikacjach: Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – diagnoza i terapia oraz Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – protokół obserwacji. Ostatnie narzędzie zostało opracowane na podstawie kwestionariuszy i artykułów anglojęzycznych oraz badań przeprowadzonych na ponad stu pacjentach w wieku od 1 tygodnia do 12 miesiąca życia. W badaniach brały udział dzieci zgłaszające się do gabinetu specjalisty wczesnej logopedii klinicznej w Śląskim Centrum Niemowlaka. Najczęściej obserwowane nieprawidłowości i kompensacje u niemowląt z ankyloglosją zostały ujęte w protokole, obok prób charakterystycznych dla znanych kwestionariuszy anglojęzycznych.
Prowadząca stara się czytelnie wyjaśnić i zobrazować kolejne próby i techniki bada-nia noworodka i niemowlęcia z ankyloglosją.
Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka… Przygotowałam dla uczestników kilka-dziesiąt zdjęć, około pięćdziesięciu filmików, aby zobrazować krok po kroku diagno-zę ankyloglosji u niemowląt, a następnie postępowanie terapeutyczne, mające na celu nie tylko pracę z blizną ale również próby przemodelowania wzorca ssania, po-zycji spoczynkowej warg i języka. Najnowsza literatura i praktyka światowych autory-tetów w zakresie pracy z niemowlętami przeplatają się z codzienną praktyką autorki.

Program szkolenia:

 • 1. Ocena wędzidełka języka (przegląd literatury)
 • 2. Pozycja spoczynkowa warg i języka
  • Ocena pozycji spoczynkowej warg (zdjęcia)
  • Ocena pozycji spoczynkowej języka (zdjęcia, filmy)
  • Próba 1. Obserwacja pozycji spoczynkowej języka - bez ingerencji specjalisty
  • Próba 2. STPH jako próba diagnostyczna i ćwiczenie miofunkcjonalne (zdjęcia, fil-my)
 • 3. Od ruchomości języka do funkcji:
  • skala Hazlebaker/Amir,
  • protokół Martinelli,
  • ruchomość języka, a mechanika ssania
  • ocena miejsca przyczepów wędzidełka (Coryllos)
 • 4. Praktyczne aspekty badania (pozycja, manewr dwóch palców – filmy, zdjęcia)
 • 5. Obserwacja dziecka w trakcie karmienia – na co zwrócić uwagę (zdjęcia, filmy)
 • 6. Realizacja wybranych odruchowych reakcji oralnych i obserwacja wnętrza jamy ustnej
 • 7. Ocena ruchu języka w trakcie ssania nieodżywczego i odżywczego
  • Technika Marmet
  • Propozycja własna „badanie na palcu” w modyfikacji M. Machoś
 • 8. Rytm ssania odżywczego
  • Ocena rytmu ssania (obserwacja)
  • Technika osłuchiwania stetoskopem w trakcie karmienia piersią i butelką
  • Zaburzony rytm ssania u dzieci ze skróconym wędzidełkiem języka, rytm normatyw-ny, a rytm dzieci z ankyloglosją (studium przypadku, nagrania “odgłosów ssania”)
 • 9. Ocena piersi mamy po karmieniu (obserwacja i wywiad)
 • 10. Krótkie wędzidełko języka a sen niemowlęcia
 • 11. Tyłożuchwie a funkcja ssania
 • 12. Kolki, refluks i aerofagia u niemowląt z ankyloglosją (AIR, Kotlow)
 • 13. Kryzys trzeciego miesiąca (hamowanie odruchów, a problemy z karmieniem, karmienia „na śpiocha”)
 • 14. Ankyloglosja niemowląt na etapie rozszerzania diety (symptomy, oddziaływania terapeutyczne)
  • kwestionariusz wywiadu (M. Machoś)
 • 15. Opieka nad niemowlęciem przed i po frenotomii
  • Praca z ciałem po zabiegu przecięcia wędzidełka (ćwiczenia rozluźniające dno jamy ustnej w opracowaniu J. Sadowskiej (dziękuję:))
  • Przygotowanie do zabiegu przecięcia wędzidełka języka
  • Ćwiczenia po zabiegu przecięcia wędzidełka języka (propozycja własna)
  • Próba przemodelowania wzorca ssania (ćwiczenia, M. Machoś)
  • Próba przemodelowania pozycji spoczynkowej języka (M. Machoś)
  • Próba przemodelowania pozycji spoczynkowej warg (M. Machoś)
 • 16. Praca w zespole
  • Doświadczenia własne,
  • Publikacja D. Kozłowskiej- Rup i M. Machoś, Wędzidełko języka. Zeszyt rodzi-ca i terapeuty, Wydawnictwo Googoo
 • 17. Omówienie Protokołu

Metody:

wykład problemowy, film, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Dr n. hum. Marzena Machoś, , jest autorką książek i kart diagnozy opisujących praktykę pracy z niemowlęciem:

 • M. Machoś, M. Czajkowska, Ssanie bez tajemnic.
 • M. Machoś, M. Czajkowska, Karmienie butelką, karmienie piersią. Karty obserwacji.
 • M. Machoś, M. Czajkowska, Sprawdź, czy jest gotowe do jedzenia.
 • M. Machoś, Od zabawy do mówienia, poradnik dla rodziców i logopedów.
 • M. Machoś, Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – protokół obser-wacji
 • M. Machoś, Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – diagnoza i terapia
 • D. Kozłowska-Rup, M. Machoś, Wędzidełko podjęzykowe. Zeszyt rodzica i specjali-sty.
 • M. Machoś, OswajAM, pierwsze kroki w terapii karmienia.
 • M. Machoś, Najprostsze zdania na świecie.
 • M. Machoś, Diagnoza bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • M. Machoś, Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia od 1 do 12 miesiąca życia. Ocena odruchowych reakcji oralnych oraz umiejętności istotnych dla rozwoju mowy.
 • M. Machoś, Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej niemowląt. Program usprawniania motoryki oralnej PUMO.