NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI. TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH
dr n. hum. Marzena Machoś


Termin: 23 stycznia 2022 roku, 8 godzin dydaktycznych

Koszt:  500 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Jeśli pracujesz z dzieckiem niemówiącym, agresywnym, bez kontaktu, z dzieckiem z autyzmem, z alalią, z niepełnosprawnością intelektualną… jeśli nie wiesz, od czego zacząć, to szkolenie jest dla Ciebie. Nauczysz się, jak budować bazę, poznasz fundamentalne umiejętności niezbędne do komunikowania się i wprowadzisz porządek w postępowanie terapeutyczne. Poznasz konkretne strategie, ćwiczenia, dzięki czemu będziesz w stanie prowadzić terapię dzieci „trudnych”, tych które nie patrzą, nie słuchają, nie wskazują, nie mówią.

Program szkolenia:

 • 1. Wprowadzenie: rozwój umiejętności poznawczych 1 do 12 miesiąca życia, a praca ze starszym dzieckiem niemówiącym. Specyfika terapii pacjenta z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • 2. Po co baza? Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy.
 • 3. Autorskie karty diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych (BUK, wydawnictwo Egro-Sum, 2017) - omówienie.
 • 4. Budowanie kontaktu wzrokowego
  • I. Lovaas
  • J. Cieszyńska
  • Propozycje autorskie (konkretne strategie):
  • Gradacja w budowaniu kontaktu wzrokowego (punkt, ruch, oko za ręką)
 • 5. Bazowy trening słuchowy:
  • Nauka reagowania na dźwięk
  • Podążanie za źródłem dźwięku
  • Identyfikacja źródła dźwięku
  • Pamięć słuchowa
 • 6. Nauka budowania wspólnego pola uwagi.
 • 7. Oko-ręka a mowa.
 • 8. Gest wskazywania palcem, a budowanie rozumienia.
 • 9. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa.
 • 10. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka).
 • 11. Dźwięki prymarne.

Metody:

wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Dr n. hum. Marzena Machoś – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej

Doktor Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka. Wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych.