Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I)

Termin: 13 czerwca 2020 roku, 7h wykładowych

Koszt:  380 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Program kursu:

  • 1. Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
  • 2. Ja przygotować się do przeprowadzenia masażu?
  • 3. Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
  • 4. Wibratory logopedyczne w praktyce – rodzaje, dobór.
  • 5. Masaż manualny twarzy:
    • rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,
    • masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.
  • 6. Ćwiczenia praktyczne - jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?

Prowadzący:

mgr Aleksandra Kaczyńska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia.