Masaż logopedyczny i terapia manualna kompleksu ustno-twarzowego w praktyce – holistyczny program wsparcia pacjenta z wyzwaniami

mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Ewa Wojewoda

Termin: 9-10 kwietnia 2022 roku
Szkolenie 2-dniowe
Godziny:
sobota 9.00-17.00 (stacjonarnie)
niedziela 9-15.00 (stacjonarnie)

Koszt:  1250 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

 

Program kursu:

 • Masaż logopedyczny, stymulacje ustno-twarzowe i terapia manualna – wprowadzenie.
 • Anatomia ustno-twarzowa w aspekcie pracy manualnej, masażu i stymulacji orofacjalnych.
 • Masaż manualny wpływający na poprawę motoryki ustno-twarzowej – od czego zacząć, procedura, wskazania i możliwości.
 • Zastosowanie podstawowych technik powięziowych FDM i terapii wisceral-nej
 • Leczenie dysfunkcji w obrębie twarz i szyi
 • Zastosowanie metody powięziowej w praktyce – diagnoza i leczenie prze-prowadzone na pacjencie
 • Wpływ terapii manualnej na dysfunkcje związane z napięciem mięśniowym i porażeniem nerwów w obrębie twarzy, szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Wprowadzenie do terapii punktów spustowych
 • Możliwości leczenia terapią punktów spustowych w logopedii na wybranych jednostkach chorobowych.
 • Elementy koncepcji neurorozwojowych w technikach pracy z ciałem w aspekcie logopedycznym
 • Techniki wspomagające karmienie
 • Techniki tkanek miękkich wpływające na pionizację języka
 • Techniki pracy manualnej w dysfagii
 • Techniki regulujące ślinienie
 • Wieloaspektowe wykorzystanie poznanych technik w usprawnianiu pacjen-tów z jednostkami:
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • zespół Dawna,
  • autyzm,
  • udar mózgu,
  • zespoły genetyczne,
  • stwardnienie rozsiane,
  • neuropatie,
  • rozszczepy podniebienia, warg,
  • dyslalie,
  • dyzartria,
  • zaburzenia ssania,
  • wady zgryzu,
  • bruksizm i inne.
 • Wspomaganie masażu manualnego innowacyjnymi rozwiązaniami:
  • połączenie z elektrostymulacją,
  • połączenie z kinesiotapingiem.

Prowadzące:

mgr Aleksandra Kaczyńska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia.

mgr Ewa Wojewoda

fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta SI, terapeuta koncepcji J.Brodno – Ar-gentina, terapeuta terapii powięziowej FDM, trener neurofunkcjonalny Medico, tera-peuta praktykujący z dziećmi od okresu noworodkowego oraz z osobami dorosłymi.

Uwaga

Prosimy o zabranie kocyka/maty (czegoś na czym można się będzie położyć), płynu do dezynfekcji rąk, oliwki do masażu lub olejku.