KINESIOTAPING W LOGOPEDII I FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ

z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę głosek

Termin: 02 marca 2019 12h wykładowych

Koszt:  900 zł

 

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

Rejestracja:

Wypełniony formularz należy przesłać w formie skanu na adres gabinet.klebuszek@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

 

Program kursu:

  CZĘŚĆ A informacje wstępne:

 • 1. Informacje podstawowe dotyczące metody,
 • 2. Zasady obowiązujące w kinesiotapingu,
 • 3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu,
 • 4. Zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu,
 • 5. Informacje o kolorze plastrów,
 • 6. Jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu,
 • 7. Specyfika oklejeń u dzieci,
 • 8. Podstawy techniczne wykonywania oklejeń,
 • 9. Podstawy anatomii - topografia mięśni,
 • 10. Podstawy fizjologii pracy mięśni.
  CZĘŚĆ B Nauka oklejeń:

  • 1. Oklejenia dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę głosek i aktywność żuchwy:
  • - mięsień potyliczno-czołowy,
  • - mięsień okrężny oka,
  • - mięsień marszczący brwi,
  • - mięsień policzkowy,
  • - mięsień jarzmowy większy,
  • - mięsień śmiechowy,
  • - dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa,
  • - mięsień obniżacz wargi dolnej,
  • - mięsień obniżacz kąta ust,
  • - mięsień żwacz,
  • - mięsień okrężny ust,
  • - mięsień dwubrzuścowy,
  • - mięsień żuchwowo-gnykowy

  • 2. Oklejenia w przypadkach klinicznych:
  • - ból zatok,
  • - powieki opadające,
  • - niedowład mięśni twarzy,
  • - porażenie mięśni twarzy,
  • - obrzęk twarzy,
  • - porażenie mięsni twarzy,
  • - zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego,
  • - niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego,
  • - blizny w okolicy twarzy,
  • - przepona,
  • - dysfagia,
  • - bruksizm,
  • - ślinienie

Prowadzący:

dr Emilia Mikołajewska

Specjalista fizjoterapii - adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz naukowiec w Pracowni Badania Zaburzeń Świadomości i Neurorehabilitacji Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzent wniosków grantowych, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych.
Autorka i współautorka około 400 artykułów w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji, 16 książek w tym, m.in.:
- Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych,
- Kinesiotaping w sporcie,
- Kinesiotaping w pediatrii,
- autorka badań naukowych na temat klinicznych zastosowań oraz bezpieczeństwa kinesiotapingu.
Praktykę, badania naukowe, działalność publikacyjną, dydaktyczną i popularyzatorską koncentruje na fizjoterapii neurologicznej osób dorosłych i dzieci oraz włączaniu nowoczesnych technologii w proces rehabilitacji.
Autorka i prowadząca m.in kursy:
- Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego
- Terapia Reki I i II stopnia. Diagnoza terapia warsztat.
- Grafomotoryka. Diagnoza i terapia
- Samoobsługa dzieci i osób dorosłych
- Terapia neurorozwojowa dziecka zgodna z Koncepcją Karela i Berty Bobath z uwzględnieniem innych wiodących metod.