Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne

mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Ewa Wojewoda

Termin: 5 listopada 2022 roku, szkolenie w godzinach 9-18

Koszt:  1300 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problemy z pobieraniem, obróbką i połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.

Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Elektrodiagnostyka pozwoli Państwu ocenić pobudliwość nerwów i mięśni oraz zastosować odpowiedni proces terapeutyczny. Polega ona na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie w celu usprawnienia ich funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Elektorstymulacja ma szerokie zastosowanie w gabinecie logopedycznym poprzez wspomaganie takich problemów jak:

- ślinienie, po operacji rozszczepu warg i podniebienia, po resekcji krtani i języka opóźniony rozwój mowy, zaburzenia napięcia mięśniowego określo-nych mięśni, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja moto-ryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, dysfagia, pro-blemy z połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii, szczękościsk, rotacyzam, asymetrie twarzy, seplenienie mię-dzyzębowe, zgrzytnie zębów, porażenia nerwów :twarzowego, trójdzielne-go, językowo-gardłowego, porażenie fałdów głosowych, zaburzenia toru oddechowego, brak koordynacji ssanie-oddychanie-połykanie, asymetria wieku niemowlęcego, bóle odcinka szyjnego, migreny, zapalenia zatok, neuralgie, bóle obszaru potylicznego, szum w uszach.

Z elektroterapii mogą korzystać pacjenci z takimi jednostki jak:

-autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, wcześniaki, stwardnienie rozsiane, udar, stwardnienie zanikowe boczne, choroby psy-chosomatyczne z objawami neurologicznymi, bolerioza, przepukliny mie-dzykręgowe i inni wg indywidualnych ustaleń.

Forma praktyczna.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uprawniający do przeprowadzenia podstawowych zabiegów z zakresu elektrostymulacji logopedycznej!

Bogate materiały terapeutyczne i kontakt z prowadzącymi-konsultacje w ramach wdrożenia elektrostymulacji do zabiegów logopedycznych.

Uwaga! Konieczność posiadania elektrostymulatora i dedykowanych elektrod do podniebienia, języka, krtani i mięśni twarzy (zakup własny uczestnika w promocyjnej cenie)*.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • 1. Zapoznanie ze strukturami anatomicznymi (mięśnie, nerwy, powię-zi) w aspekcie elektrostymulacji logopedycznej.
 • 2. Zapoznanie z odziaływaniem prądów małej częstotliwości.
 • 3. Prądy małej częstotliwości
  • a). elektrostymulacja
  • b). impulsy prostokątne
  • c). impulsy trójkątne
 • 4. Elektrodiagnostyka. Metody stosowane w elektrodiagnostyce układu nerwowo-mięśniowego.
 • 5. Aparaty do elektrostymulacji.
 • 6. Prąd małej częstotliwości w leczeniu porażeń krtani , fałdów, ner-wów, niedowładów.
 • 7. Elektrostymulacja czynnościowa.
 • 8. Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous elec-trical nervestimulation).
 • 9. Metody i praktyczne zastosowanie elektrostymulacji podniebienia, krtani, warg, języka i m. twarzy i szyi.
 • 10. Metodyka zabiegów:
  • elektrostymulacja dna jamy ustnej,
  • elektrostymulacja języka,
  • elektrostymulacja podniebienia twardego i miękkiego,
  • elektroterapia stawu skoroniowo-żuchwowego wewnątrz jamy ustnej,
  • elektrostymulacja krtani,
  • elektroterapia zatok szczękowych i czołowych,
  • aurikuloterapia (akupunktura ucha za pomocą prądu elektryczne-go),
  • elektrostymulacja mięśni:
  • m. okrężnego warg,
  • m. żwacz,
  • m. jarzmowy większy,
  • m. jarzmowy mniejszy,
  • m. bródkowy,
  • m.potyliczno-czołowy,
  • mięsień okrężny oka,
  • mięsień marszczący brwi,
  • mięsień policzkowy,
  • mięsień jarzmowy większy,
  • mięsień śmiechowy,
  • dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa,
  • mięsień obniżacz wargi dolnej,
  • mięsień obniżacz kąta ust,
  • mięsień dwubrzuścowy,
  • mięsień żuchwowo-gnykowy,
  • inne mięśnie szyi.
 • 11. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów i elektro-stymulacji

Prowadzące:

mgr Ewa Wojewoda

fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta SI, terapeuta koncepcji J.Brodno – Ar-gentina, terapeuta terapii powięziowej FDM, trener neurofunkcjonalny Medico, tera-peuta praktykujący z dziećmi od okresu noworodkowego oraz z osobami dorosłymi.

mgr Aleksandra Kaczyńska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia.

Uwaga

*Warunkiem koniecznym jest posiadanie elektrostymulatora TENS/ EMS/IF wraz z dedykowanymi elektrodami do elektrostymulacji wewnętrznej i zewnętrznej (możliwość posiadania własnego sprzętu wraz z dedykowanymi elektrodami złącze PIN 2mm zasilanego przez baterie lub przenośny akumulator). Zestaw szkoleniowy będzie można nabyć w promocyjnej cenie od producenta. Po po-twierdzeniu uczestnictwa oraz opłaceniu kursu zostanie wysłany do Państwa link i hasło w celu na-bycia zestawu szkoleniowego w promocyjnej cenie (dodatkowy koszt zestawu w cenie promocyjnej wraz z elektrodami to około 400 zł zamiast 700 zł).