Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego.
dr n. hum. Marzena Machoś

Termin: 22 stycznia 2022 roku, 8 godzin dydaktycznych

Koszt:  520 zł

 

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

  • Jeśli znudziły ci się książeczki z samogłoskami przy stoliku
  • Jeśli lubisz bawić się z maluchami na podłodze
  • Jeśli jesteś twórczym, kreatywnym logopedą
  • Jeśli lubisz eklektyzm metod i technik
  • Jeśli nie stać cię na nowe pomoce i chcesz nauczyć się wykorzystywać w terapii logopedycznej przedmioty codziennego użytku

 • To szkolenie jest dla Ciebie. Nauczysz się, jak łączyć rozwój ruchu, mowy i ciekawości dziecka, jak bawić się, by wywołać pierwsze dźwięki i jak zachęcić niemówiącego malucha do mówienia.

 

Program kursu:

 • 1. Co to jest Guguhopla? Założenia techniki łączącej ruch, zabawę i wokalizację pierwszych samogłosek.
 • 2. Zacznij od bazy – bazowe umiejętności komunikacyjne a budowanie kontaktu z niemówiącym dzieckiem.
 • 3. Guguhopla dla niemowlaka- stymulacja dźwiękami w czasie codziennych czynności pielęgnacyjnych. Dialog wokaliczny (czuwanie bierne i czynne, stymulacja w dialogu)
 • 4. Guguhopla dla niemówiącego malucha – propozycje aktywności mobilizujących do produkcji pierwszych dźwięków.
 • 5. Wykorzystanie w terapii przedmiotów codziennego użytku (piłka, kocyk, papier toaletowy zamiast drogich pomocy . Propozycje zabaw z rodzicami. Nauka samogłosek.
 • 6. Samogłoski na start - piłki (samogłoski plus sekwencje ruchów dwóch kolorowych piłek, propozycja domowej, prostej zabawy dla rodziców i terapeutów).
 • 7. Samogłoski na start - koc (samogłoski plus sekwencje ruchów).
 • 8. Jak utrwalać wprowadzane na terapii dźwięki w domu (propozycje zabaw z rodzicami)
 • 9. Samogłoska „totalna” – połączenie dźwięku, obrazu graficznego, gestu i konkretnej zabawy. Nauka dokonywania wyboru, gdzie dźwięk symbolizuje wykonywaną czynność.
 • 10. Samogłoska plus rozumienie – oznaczenie nazw czynności dźwiękiem samogłoskowym. Zabawa z nazywaniem.
 • 11. Od samogłoski do zdania. Komunikacja totalna (obrazek, gest, litera, dźwięk).
 • 12. Komunikacja totalna. Budowanie zdań obrazkowo-literowo-gestycznych (propozycje do czasowników jeść, mieć, lubić).
 • 13. Samogłoska a czasownik. Propozycje zabaw
 • 14. Funkcje pierwszych połączeń wyrazowych (wg K. Kuszak) – przeniesienie modelu normatywnego do terapii dziecka z ORM (nominacja, negacja, nieistnienie, powtórzenie, wykonawca-czynność)Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Uwaga: na to szklenie każdy uczestnik przynosi dwie małe piłeczki i koc

Prowadzący:.

dr n. hum. Marzena Machoś

logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Doktor Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka.