Elementy fizjoterapii w terapii logopedycznej – wprowadzenie w oparciu o praktykę

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Termin: 26-27 czerwca 2021 roku, 16 godzin dydaktycznych

Koszt:  880 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

 

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania elementów fizjoterapii w praktyce logopedycznej jako zabiegów wspomagających terapię logopedyczną i neurologopedyczną w celu podjęcia kształcenia specjalistycznego w zakresie elektrostymulacji, tapingu oraz masażu

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii/neurologopedii

Program:

 • I. Wprowadzenie – metody stosowane w logopedii
 • II. Podstawy anatomiczne ze szczególnym uwzględnieniem anatomii twarzoczaszki
 • III. Wady wrodzone i nabyte części twarzowej
 • IV. Kierunki oddziaływań logopedycznych/neurologopedycznych z wykorzystaniem elementów fizjoterapii:

 • 1. fizykoterapia
  • Wskazania do elektrostymulacji (m.in.):
   • wady rozszczepowe izolowane i w zespołach
   • niewydolność podniebienno-gardłowa nabyta
   • dysfagia
   • obniżone napięcie mięśniowe
   • opóźniony rozwój mowy
  • Przeciwskazania do elektrostymulacji
  • Elektrostymulacja jako zabieg uzupełniający terapię logopedyczną
   • rodzaje prądów wykorzystywanych w zabiegach
   • odziaływanie prądów na tkankę mięśniowo-nerwową
   • zastosowanie elektrostymulacji w obrębie podniebienia, warg, języka i mięśni twarzy
  • Sprzęt – aparaty do elektrostymulacji, parametry
  • Ćwiczenia praktyczne

 • 2. Kinezyterapia
  • Podstawy terapii K-Taping®
  • Rodzaje aplikacji
  • Wskazania i przeciwskazania do aplikacji
  • Ćwiczenia praktyczne

 • 3. Masaż logopedyczny i ćwiczenia izometryczne
  • a. Działania podejmowane w zakresie poprawy sprawności artykulacyjnej.
   • ćwiczenia izometryczne
   • masaż logopedyczny
  • Ćwiczenia izometryczne – terminologia
  • c. Ćwiczenia izometryczne – wskazania
  • d. Ćwiczenia izometryczne – ćwiczenia praktyczne
  • e. Masaż logopedyczny – terminologia
  • f. Zastosowanie masażu (rodzaje, techniki, sprzęt) i jego odbiorcy
  • g. Przygotowanie i przeprowadzenie masażu – instruktaż
  • h. Ćwiczenia praktyczne

 • 13. Dyskusja

 • Metody pracy:
 • wykład/prezentacja multimedialna
 • film
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza studium przypadku

 • Każdy uczestnik powinien posiadać:

  - swobodny strój (z możliwością zabrudzenia)
  - lalkę – niemowlaka
  - różne butelki dla niemowlaków (min. jedna na parę uczestników)
  - smoczki do butelek (różne, minimum jeden)
  - smoczki uspokajacze (minimum jeden)
  - jeden duży ręcznik
  - dwa małe ręczniki

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdobywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły genetyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Centrum Logopedyczno - Terapeutycznego "Dogadać się" w Grodzisku Mazo-wieckim. W pracy zawodowej łączy wiele pasji (w tym także pracę z psem), bo tylko podejście holistyczne może przynieść oczekiwane efekty terapeutyczne. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także praktyki dla studentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psychologią, psychiatrią i behawiorystyką (ludzi i zwierząt). Wdraża alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu, niezależnie od wieku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy. Miłośniczka poezji pisanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.