Efektywne metody terapii rotacyzmu

dr Agnieszka Banaszkiewicz

Termin: 08 maja 2021 roku, 9 godzin dydaktycznych

Koszt:  350 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest ukazanie mechanizmów powstawania głoski /r/ oraz przegląd metod jej wywoływania znanych z tradycyjnych pozycji literatury fachowej, a także nauczenie krok po kroku metody autorskiej A. Banaszkiewicz.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę) nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 0-24 miesiące życia, rodzice

Ramowy program:

 • Szkolenie składa się z dwóch części – krótszej teoretycznej (wykładu w postaci prezentacji multimedialnej zobrazowanego pokazem zdjęć i filmów), oraz warsztatowej (ćwiczenia wywoływania głoski /r/). Treści:
  • Diagnozowanie rotacyzmu - filmy prezentujące różne deformacje.
  • Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głoski /r/.
  • Wywoływanie głoski /r/ - przegląd literatury przedmiotu i ćwiczenia praktyczne.
  • Wywoływanie głoski /r/ metodą autorską A. Banaszkiewicz – teoria i ćwiczenia praktyczne.
  • Etapy utrwalania głoski /r/ - skuteczne dobieranie materiału językowego.

 • UWAGA:
  Słuchacze powinni mieć małe lusterka

 • Metody pracy:
  wykład problemowy, film ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

dr Agnieszka Banaszkiewicz

logopeda i neurologopeda, która od ponad 15 lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy. Od 2009 roku pracuje regularnie z pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (np. poważne wady zgryzu, rozszczep podniebienia) w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2008 roku jako adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowania pragmatyczne łączy z pracą naukowo-badawczo-dydaktyczną. Autorka książki i licznych artykułów o tematyce logopedycznej i językoznawczej. Praktyczne aspekty logopedii prezentuje w artykułach ukazujących się m. in. w „Forum Logopedy”. Pierwszy artykuł dotyczący wywoływania głoski /r/ opublikowała w 2005 roku, od tej pory zainteresowanie jej metodą wciąż rośnie.