Gabinet Logopedyczny
Kłębuszek
Marta Kuchnik

tel. 505 - 107 - 257

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE czas trwania 60 minut

Terapia logopedyczna

 • TERAPIA WAD WYMOWY
 • TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy
  • zespól Downa
 • WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
 • WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ
 • ZAPOBIEGANIE I TERAPIA DYSLEKSJI
 • PRACA Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI I Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI
 • MASAŻE TERAPEUTYCZNE WG METODY DR SWIETŁANY MASGUTOWEJ (Neurosensoryczna integracja odruchów  twarzy, Neurosensomotoryczna terapia taktylna)

Diagnoza i terapia psychologiczna

 

ZAJĘCIA GRUPOWE grupa ok. 6 osób, czas trwania 45 minut

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA (zajęcia prowadzone przez psychologa / pedagoga)
 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE (zajęcia prowadzone przez psychologa / pedagoga / logopedę)
 • ZAJĘCIA DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH (zajęcia prowadzone przez psychologa)
 • TERAPIA MUTYZMU (zajęcia prowadzone przez psychologa)


Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze poprzez zabawę z wykorzystaniem różnorodnych, ciekawych dla dzieci pomocy dydaktycznych.

Po zajęciach przekazywany jest materiał i szczegółowe wskazówki do ćwiczeń w domu.

Serdecznie zapraszam!

Strony WWW Kraków - HSDesign.pl