Gabinet Logopedyczny
Kłębuszek
Marta Kuchnik

Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania


Termin: 11. 03. 2017 (sobota) godzina 9.00 - 18.00

Koszt: 290zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Rejestracja:

Wypełniony formularz należy przesłać w formie skanu na adres gabinet.klebuszek@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom metod diagnozowania jąkania wczesnodziecięcego oraz zapoznanie ich z metodyką postępowania terapeutycznego. Przedstawione zostaną różne metody terapii dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży.

Program:

  1. Jąkanie wczesnodziecięce – charakterystyka objawów
  2. Etiologia jąkania
  3. Czynniki ryzyka w jąkaniu wczesnodziecięcym
  4. Diagnoza jąkania u dzieci i młodzieży (omówienie i zastosowanie testów i kwestionariuszy na przykładach)
  5. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (przegląd dostępnych metod, pomoce potrzebne do terapii, propozycje ćwiczeń, zasady współpracy z rodzicami, zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty terapii) – omówienie metod i zastosowanie w praktyce
  6. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (metody mówienia bardziej płynnego i jąkania bardziej płynnego, schematy ćwiczeń, zasady włączania rodziców w terapię, proponowane pomoce do terapii)- omówienie metod i zastosowanie w praktyce
  7. Programowanie terapii jąkania u dzieci i młodzieży – kiedy i jakie działania podejmować? Studia przypadków.

 

Prowadzący:

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna: Logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest studentką ostatniego roku studiów na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych z neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej. Ukończyła wiele warsztatów i szkoleń z zakresu jąkania, dykcji i  emisji głosu, sztuki wystąpień, nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną oraz integracji sensorycznej. W zakresie jąkania szkoliła się u: dr Katarzyny Węsierskiej, dr Mieczysława Chęćka, dr Krzysztofa Szamburskiego, mgr Róży Sobocińskiej oraz Petera Schneidera.
Pracuje metodami: Palin PCI, Mini-kids, metodą Charlesa Van Ripera, metodą zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Mieczysława Chęćka, metodą wystukiwania sylab Krzysztofa Szamburskiego. Do swojej pracy włącza również wiele technik psychologicznych i wspomagających. Prowadzi diagnozę terapii u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych. Współprowadzi również warszawski Klub J.
 Koncentruje swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wokół logopedii i psychologii łącząc w pracy te dwie kompetencje. Prowadzi wiele projektów naukowych, występuje na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań oraz organizuje konferencje logopedyczne: Europejski Dzień Logopedy-Odczulamy jąkanie, Logopeda Artystą mowy oraz Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy. Publikuje również artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i  logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i     dorosłych w: Forum Logopedycznym oraz publikacjach pokonferencyjnych: Zaburzenia płynności. Teoria i praktyka, Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji, Oblicza logopedii. W  zeszłym roku otrzymała grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu jej zasług i  zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.