Awersje pokarmowe u dzieci

mgr Marta Baj-Lieder

Termin: 8 października 2022 roku, 6 godzin dydaktycznych

Koszt:  450 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

 

Program szkolenia:

 • 1. Awersja pokarmowa definicja
 • 2. Czynniki zaburzające proces jedzenia i sprawiające, że przyjmowanie po-karmów jest stresujące i bolesne.
 • 3.Symptomy awersji pokarmowej
 • 4. Kliniczne objawy odmowy jedzenia (awersji)
 • 5. Grupa ryzyka awersji pokarmowej
 • 6. Awersja oralna a awersja pokarmowa
 • 7. Stymulacje oralne dla niemowląt i małych dzieci, które nie przyjmują po-karmów drogą doustną.
 • 8. Rodzicielskie lęki- niekończący się krąg
 • 9. Błędy, które pogłębiają awersję pokarmową
 • 10. Jak pokonać awersję pokarmową?
 • 11. Karmienie responsywne jako klucz do sukcesu.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zaprezentowanie różnych czynników, które mogą sku-tecznie zniechęcić dzieci do przyjmowania pokarmów. Nie każde niejedzące dziecko jest w fazie neofobii pokarmowej, czasami podłoże tego stanu jest zde-cydowanie głębsze, wymaga wieloaspektowego wsparcia i interwencji. Szkole-nie pomoże uczestnikom szerzej spojrzeć na problem dzieci, które wykazują trudności z karmieniem i jedzeniem. Jest doskonałym uzupełnieniem szkoleń, które prowadząca od dawna prowadzi i współprowadzi w tym zakresie.

Prowadzący:

mgr Marta Baj-Lieder

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia ClauWi®, autor książek „Barwy Świata”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, „Dzieciaki naśladują zwierzaki- zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, "Boję się owoców"; autor artykułów ukazujących się na ogólnopolskich portalach (dzielnicarodzica.pl, egodziecka.pl, integracjasensoryczna.info), jak również w Magazynie Together i Wychowanie w przedszkolu. Współautor książki dla dzieci "Przy wspólnym stole" Współzałożycielka Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka” z siedzibą w Gdańsku i Warszawie oraz Wydawnictwa Pestka i Ogryzek. Autorka szkoleń „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym”, „Nadwrażliwość dotykowa w sferze orofacjalnej”, „Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne”. Współautor szkolenia „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym” oraz "Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka ©"