Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Ewa Grzelak

Termin: 21-22 października 2023 roku, 16 godzin dydaktycznych

Koszt:  750 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

 

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięcą apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji

Program szkolenia:

  Dzień 1.
 • • Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) - cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
 • • Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
 • • Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
 • • Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
 • • Zasady doboru słownictwa w terapii - wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór
 • • Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
 • • Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki

 • Dzień 2.
 • • Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
 • • Typy podpowiedzi: gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
 • • Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
 • • Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
 • • Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
 • • Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się

Metody:
wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Ewa Grzelak

logopeda, anglistka, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, szkoleniowiec MÓWika. Mama dziesięcioletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.