Podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Termin: 3 września 2023 roku, 8 godzin dydaktycznych

Koszt:  480 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Proszę wypełnić i wysłać online poniższy formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Program:

 • 1. Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe w świetle najnowszych badań logopedycznych.
 • 2. Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
 • 3. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
 • 4. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
 • 5. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.
  • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
  • Objawy i przyczyny alalii rozszczepowej.
 • 6. Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
 • 7. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.
  • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem.
  • Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy i po operacjach chirurgicznych.
  • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i strukturalnego.
 • 8. Czynniki determinujące wyniki terapii.

 

Metody pracy:
wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne.

Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko jeśli nie ma go w posiadanym telefonie

Prowadzący:

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynny logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.