FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową
prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Termin: 06 marca 2022 roku, 8 godzin dydaktycznych

Koszt:  520 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Program kursu:

 • 1. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.logopedycznych.
 • 2. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
 • 3. Prototypy biomechaniczne a artykulacja.
 • 4. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 5. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
 • 6. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
 • 7. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.
  Ćwiczenia praktyczne.
 • 8. Ćwiczenia oddychania i połykania a nauka artykulacji w kontekście ćwiczeń pozycji Inter-Speech.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga: Uczestnicy szkolenia przynoszą na warsztaty swoje lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowych, 4-5 sztuk szpatułek laryngologicznych i latarkę, jeśli nie ma jej w posiadanym telefonie.

Prowadzący:

Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynny logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.