Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą

mgr Magdalena Tarnawska

Termin: 4 listopad 2023 roku, zajęcia w godz. 9-15.30

Koszt:  400 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

 

Szkolenie dla: logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wspierających proces kształcenia, studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli zainteresowanych tematyką

Materiały szkoleniowe: skrypt z treści prezentowanych na szkoleniu, kwestionariusz do diagnozy komunikacyjnej dziecka z diagnozą Zespołu Aspergera.

Program szkolenia:

  • 1. Zespół Aspergera – specyfika zaburzenia:
  • - wyzwania komunikacyjne
  • - wyzwania społeczne
  • 2. Dziecko z Zespołem Aspergera:
  • - diagnoza funkcjonowania (omówienie możliwości diagnostycznych, prezentacja autorskiego kwestionariusza do diagnozy komunikacyjnej);
  • - metody pracy na zajęciach indywidualnych i grupowych;
  • - strategie i pomoce terapeutyczne na zajęciach indywidualnych i grupowych.
  • 3. Dyskusja.

 

Metody pracy:
wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

mgr Magdalena Tarnawska

ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną, dyplomowany terapeuta osób z autyzmem. Od 15 lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, pracując jako logopeda w poradni, szkole i przedszkolu, współpracowała z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Obecnie prowadzi gabinet neurologopedyczny "Mowa na Opak", oraz stronę na Fb pod tą samą nazwą, w ramach której realizuje również webinary i szkolenia online. Autorka pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań” , „Raz, dwa, trzy – wybierz Ty. Historyjki obrazkowe”.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych, ma bogate doświadczenie w zakresie prelekcji konferencyjnych, autorka artykułów specjalistycznych.

Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie.