Diagnoza i programowanie terapii komunikacji dzieci niewerbalnych i werbalnych z ASD

mgr Magdalena Tarnawska

Termin: 18 lutego 2023 roku, zajęcia w godz. 9-16

Koszt:  400 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

 

Szkolenie dla: logopedów, neurologopedów, studentów logopedii, terapeutów (pedagogów, psychologów) zainteresowanych problematyką komunikacji.

Szkolenie przygotowujące do diagnozy i terapii komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnym poziomie funkcjonowania: niewerbalnych i werbalnych. Podczas szkolenia omówiony zostanie autorski kwestionariusz do diagnozy komunikacyjnej, a także przedstawione zostaną gotowe propozycje zabaw i aktywności i strategii terapeutycznych do wykorzystania na zajęciach z dziećmi. Zaprezentowane zostaną techniki terapeutyczne oraz przykładowe pomoce do pracy. Propozycje będą dotyczyły zajęć indywidulanych, jak i grupowych. Jedną z części szkolenia będzie również przedstawienie modelu pracy z rodzicami podczas terapii logopedycznej dzieci z ASD.

Program szkolenia:

  • 1. Diagnoza logopedyczna dziecka z ASD – autorski kwestionariusz diagnozy.
  • 2. Wprowadzenie do terapii logopedycznej dzieci z ASD.
  • 3. Techniki pracy terapeutycznej wyzwalające komunikację.
  • 4. Rola stylu interakcji w pracy terapeutycznej.
  • 5. Zabawa jako podstawa oddziaływań terapeutycznych – warsztat.
  • 5. Funkcje komunikacyjne - plan terapii logopedycznej.
  • 7. Aktywności rozwijające komunikację werbalną – warsztat.
  • 8. Model pracy z rodzicami dzieci z ASD podczas terapii logopedycznej.

 

Metody pracy:
wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

mgr Magdalena Tarnawska

ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną, dyplomowany terapeuta osób z autyzmem. Od 15 lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, pracując jako logopeda w poradni, szkole i przedszkolu, współpracowała z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Obecnie prowadzi gabinet neurologopedyczny "Mowa na Opak", oraz stronę na Fb pod tą samą nazwą, w ramach której realizuje również webinary i szkolenia online. Autorka pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań” , „Raz, dwa, trzy – wybierz Ty. Historyjki obrazkowe”.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych, ma bogate doświadczenie w zakresie prelekcji konferencyjnych, autorka artykułów specjalistycznych.

Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie.