AAC: alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się
mgr Alina Smyczek

Termin: 3-4 czerwca 2023 roku, 22 godziny dydaktyczne

Koszt:  720 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, około 50 stron w teczce oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

W czasie przerw obiadowych możliwość kupienia obiadu we własnym zakresie w restauracji na miejscu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Proszę wypełnić i wysłać online poniższy formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter solidnego wprowadzenia słuchacza w dziedzinę AAC: pokazuje elementy interwencji, ich strukturę oraz prezentuje metodyczny porządek wprowadzania AAC. Ma na celu przygotowanie uczestnika do:

 • • Rozumienia AAC jako dziedziny wiedzy i praktyki oraz podejścia
 • • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
 • • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka),
 • • bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC,
 • • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie zachowań komunikacyjnych),
 • • dobierania i nauczania strategii komunikacji
 • • nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi,
 • • rozszerzania wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjnych funkcji,
 • • dobierania i konstruowania prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe),
 • • wplatania nauki AAC w rutynę placówki lub domu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają też narzędzia potrzebne do budowania indywidualnego systemu komunikacji, np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Widzą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu uczenia się ich użycia. Biorą udział w ćwiczeniach, dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Program kursu:

Dzień pierwszy (11h):

9:00 Wprowadzenie do AAC: Filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Kompetencje komunikacyjne użytkownika AAC. 3h
11:15 Przerwa (15 min)
11:30 Rodzaje znaków i ich źródła. Znaki, a język. Pomoce do komunikacji – podział techniczny. 3h
13:45 Przerwa obiadowa (45 min)
14:30 Rozwój umiejętności komunikowania się. Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji - cz. I 2h
16:00 Przerwa (15 min)
16:15 – 18:30 Metodyka wprowadzania AAC cz. I: Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym. 3h

Dzień drugi (11h):

8:00 Metodyka wprowadzania AAC. cz. II – Budowanie środowiska językowego. Zasady wprowadzania znaków. Nauka używania znaków w rytuałach. Tablice wyboru. 3h
10:15 Przerwa (15 min)
10:30 Metodyka wprowadzania AAC cz. III - Rozszerzanie kompetencji społecznych i językowych. Dobór sytuacji oraz rozwojowych i sytuacyjnych pomocy komunikacyjnych. Tablice uczestnictwa i tematyczne. 3h
12:45 Przerwa obiadowa (45 min)
13:30 Techniki dostępu i strategie komunikacji. 2h
15:00 Przerwa (15 min)
15:15 – 17:00 Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji - cz. II. 3 klucze doboru słownictwa i budowania indywidualnych systemów komunikacji. Osobiste pomoce komunikacyjne. Dzień użytkownika AAC w placówce edukacyjnej. 3h

Metody pracy:
wykład problemowy

Prowadzący:

Alina Smyczek

 • • ukończyła studia pedagogiczne (UJ, Kraków), jest logopedą dyplomowanym (UW, Warszawa); jest nauczycielem dyplomowanym, praktykiem z 26-letnim stażem, wciąż czynnym zawodowo,
 • • od początku kariery zawodowej pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT),
 • • ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji i wystąpień, także poza granicami kraju,
 • • otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence Program: odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia,
 • • od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie, przeszkoliła ponad 4000 osób.
 • • pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz z kilkoma wyższymi uczelniami,
 • • jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”- ISAAC Polska, prezesem Zarządu III i IV kadencji, pomysłodawczynią Warsztatów AAC, Biuletynu AAC,
 • • wprowadziła i rozpropagowała w Polsce: Czytanie Uczestniczące, Model Uczestnictwa, standardy edukacji uczniów niemówiących oraz wiele elementów i technik metodyki AAC,
 • • jest autorką Systemu Komunikacji Językowej „Słowik”.