AAC: alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się

Termin: 19 – 20 października 2019 roku, 20 godzin dydaktycznych

Koszt:  590 zł

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter solidnego wprowadzenia słuchacza w dziedzinę AAC: pokazuje elementy interwencji, ich strukturę oraz prezentuje metodyczny porządek wprowadzania AAC. Ma na celu przygotowanie uczestnika do:

  • • Rozumienia AAC jako dziedziny wiedzy i praktyki oraz podejścia
  • • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
  • • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka),
  • • bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC,
  • • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie zachowań komunikacyjnych),
  • • dobierania i nauczania strategii komunikacji
  • • nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi,
  • • rozszerzania wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjnych funkcji,
  • • dobierania i konstruowania prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe),
  • • wplatania nauki AAC w rutynę placówki lub domu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają też narzędzia potrzebne do budowania indywidualnego systemu komunikacji, np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Widzą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu uczenia się ich użycia. Biorą udział w ćwiczeniach, dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Program kursu:

Dzień pierwszy:

9:00 Komunikacja wspomagająca i alternatywna – wprowadzenie i terminologia. Rodzaje znaków 3h
11:15 Przerwa
11:30 Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka; Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz.I 2h
13:00 Przerwa obiadowa
13:45 Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym 3h
16:00 Przerwa
16:15 Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. II 2h
18:00

Dzień drugi:

8:00 Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. I – Budowanie środowiska językowego. Strategie przekazywania informacji. 3h
10:15 Przerwa
10:30 Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. II – wprowadzanie znaków 3h
12:45 Przerwa obiadowa
13:30 Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. III - pomoce do porozumiewania się: Dobór słownictwa. Rozszerzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych 2h
15:00 Przerwa
15:15 Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. IV - Pomoce do porozumiewania się – c.d. 2h
17:00

Metody: wykład problemowy.

Prowadzący:

Alina Smyczek

• ukończyła studia pedagogiczne (UJ, Kraków), jest logopedą dyplomowanym (UW, Warszawa); jest nauczycielem dyplomowanym i praktykiem z 23-letnim stażem,
• pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT),
• ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji i wystąpień, także na konferencjach poza granicami kraju,
• otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence Program: odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia,
• od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie, przeszkoliła ponad 3500 osób.
• pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
• jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, prezesem Zarządu III i IV kadencji oraz członkiem ISAAC – Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej z siedzibą w Kanadzie.